مناقصه اجرای خدمات نگهداری سایتهای استان تهران

مناقصه اجرای خدمات نگهداری سایتهای استان تهران

  • event_available تاریخ شروع: 98/08/19
  • event_busy تاریخ اتمام: 98/09/02

­­ مناقصه اجرای خدمات نگهداری سایتهای استان تهران

لطفاً پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه جهت شرکت در مناقصه مربوطه در موعد مقرر اقدام فرمایید.

توضیحات:

  • کلیه اوراق اسناد پیوست و لیست قیمت حتماً مهر و امضاء ( صاحبان امضاء) شده و در پاکات مربوطه مندرج در اسناد مناقصه ارسال شود.
  • مهلت ارسال مدارک تا روز شنبه مورخ  98/09/02  ساعت 16:00 می باشد. روی سه پاکت الف، ب و ج  شماره مناقصه حتماً قید گردد 02-980819
  • در صورت هرگونه سوال فنی در خصوص این مناقصه با جناب آقای یاغلی   تلفن  09121777332 یا جناب آقای یعقوبی09125052119 تماس حاصل فرمایید.
  • آدرس ارسال پاکات:. تهران، خیابان ملاصدرا-خیابان پردیس  – نبش خیابان زاینده رود- جنب دادسرا- پلاک 2 ،طبقه 1، مدیریت زنجیره تأمین ( ساختمان نقش اول کیفیت)

لینک دریافت اسناد مناقصه

لینک دریافت شرح خدمات نگهداری

لینک دریافت نمونه قرارداد خدمات