مناقصه ها

استعلام قیمت خرید تجهیزات ایمنی

استعلام قیمت خرید تجهیزات ایمنی

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/29
 • event_available
  97/12/04

استعلام قیمت خرید تجهیزات ایمنی

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

 • شرایط حضور پیمانکاران در استعلام:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام

توضیح:

 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 12:00 روز شنبه 4 اسفند ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید.   02-971129
 • در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر می توانید با آقای شاه صنم با شماره های 81717228- 09125055654  تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.

 

لینک پرینت اسناد استعلام

فرم https://nak-mci.ir/files/فرم استعلام.pdfاستعلام قیمت خرید تجهیزات ایمنی

فایل مناقصه دانلود
فراخوان انتخاب پیمانکار جهت نصب سایت های جدید در استان خراسان رضوی

فراخوان انتخاب پیمانکار جهت نصب سایت های جدید در استان خراسان رضوی

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/29
 • event_available
  97/12/04

جهت پاسخگویی به هرگونه سوال بازرگانی با جناب آقای نفر به شماره 09124172422-02181717111 تماس حاصل فرمائید.

Hassan.Nafar@nak-mci.ir

 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام

لینک پرینت اسناد

فراخوان انتخاب پیمانکار جهت نصب سایت های جدید در استان خراسان رضوی

فایل مناقصه دانلود
استعلام قیمت خرید لوازم التحریر

استعلام قیمت خرید لوازم التحریر

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/29
 • event_available
  97/12/04

استعلام قیمت خرید لوازم التحریر

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت  در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

توضیح:

 • شرایط حضور پیمانکاران در استعلام:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:12 روز شنبه 4 اسفند ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 01-971129
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با آقای شیرجنگ با شماره های 09128008563- 09125055417  تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.
 •  در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.
فایل مناقصه دانلود
استعلام قيمت خرید اجرای خدمات درایو تست در مراکز استان ها

استعلام قيمت خرید اجرای خدمات درایو تست در مراکز استان ها

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/29
 • event_available
  97/12/04

استعلام قيمت خرید اجرای خدمات درایو تست در مراکز استان ها

 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • زمان ارسال قیمت های پیشنهادی تا ساعت  10:00روز شنبه  4  اسفند ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام   05-971127
 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام

 

لینک پرینت اسناد استعلام

استعلام قيمت خرید اجرای خدمات درایو تست در مراکز استان ها

Drive test Engineer Request_IRAN

فرم NDA

استعلام قیمت خدمات تهیه پروفایل شایستگی و تشکیل کانون ارزیابی

استعلام قیمت خدمات تهیه پروفایل شایستگی و تشکیل کانون ارزیابی

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/28
 • event_available
  97/12/04

استعلام قیمت خدمات تهیه پروفایل شایستگی و تشکیل کانون ارزیابی

 

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به صورت مهر و امضاء شده به این مدیریت ارسال فرمائید.  

 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام
 1. داشتن کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 2. زمان ارسال پاکات تا ساعت 12 روز شنبه 4 اسفند ماه 97 می باشد.
 3. لطفاً بر روی پاکت شماره و نام استعلام 02-971127  قید شود.
 4. در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.

آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي بزرگراه آیت اله رفسنجانی- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.

 

لینک پرینت اسناد استعلام

استعلام قیمت خدمات تهیه پروفایل شایستگی و تشکیل کانون ارزیابی

 

فایل مناقصه دانلود
** تمدید زمان استعلام تا تاریخ 1 اسفند 97** استعلام قیمت خرید میز و صندلی برای ساختمان مرکزی نقش اول کیفیت

** تمدید زمان استعلام تا تاریخ 1 اسفند 97** استعلام قیمت خرید میز و صندلی برای ساختمان مرکزی نقش اول کیفیت

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/28
 • event_available
  97/12/01

استعلام قیمت خرید میز و صندلی برای ساختمان مرکزی نقش اول کیفیت

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت  در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

توضیح:.

 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • موضوع استعلام می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی ( مرتبط با موضوع فعالیت ) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:12 روز سه شنبه 23 بهمن ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 02-971116
 • جهت اطلاعات فنی می توانید با سرکار خانم تهرانی با شماره های 81717888- 09126541699  تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.

 

لینک پرینت اسناد استعلام

استعلام قیمت خرید میز و صندلی برای ساختمان مرکزی نقش اول کیفیت

پیوست شماره -1

پیوست شماره -2

فایل مناقصه دانلود
استعلام قیمت خدمات بسته بندی لینک های فلکسی پکت از انبار شرکت همراه اول به انبار شرکت نقش اول کیفیت

استعلام قیمت خدمات بسته بندی لینک های فلکسی پکت از انبار شرکت همراه اول به انبار شرکت نقش اول کیفیت

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/27
 • event_available
  97/11/30

استعلام قیمت خدمات بسته بندی لینک های فلکسی پکت از انبار شرکت همراه اول به انبار شرکت نقش اول کیفیت

** خواهشمند است  قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی این فرم، در پاکت در بسته به صورت مهر و امضاء شده به این مدیریت ارسال فرمائید.

* جهت پاسخگویی به سوالات فنی با جناب آقای اصغرزاده با شماره 09121979483  تماس حاصل فرمایید. 

 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • داشتن کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال پاکات تا ساعت 00 : 12 روز شنبه 30 بهمن ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت شماره و نام استعلام 01-971127  قید شود.
 •  در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.

لینک پرینت اسناد استعلام

استعلام قیمت خدمات بسته بندی لینک های فلکسی پکت از انبار شرکت همراه اول به انبار شرکت نقش اول کیفیت

 

فایل مناقصه دانلود
** اصلاحیه فرم استعلام** استعلام قیمت تهیه و نصب دیوایدر میزهای ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت

** اصلاحیه فرم استعلام** استعلام قیمت تهیه و نصب دیوایدر میزهای ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/24
 • event_available
  97/11/30

استعلام قیمت تهیه و نصب دیوایدر میزهای ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت  در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام

توضیح:

 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:14 روز سه شنبه 30 بهمن ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 03-971124
 • در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر می توانید با سرکار خانم تهرانی با شماره های 81717888- 09126541699  تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین

 

لینک پرینت اسناد استعلام

** اصلاحیه** استعلام قیمت تهیه و نصب دیوایدر میزهای ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت

پیوست شماره 1- عکس

 

استعلام قیمت خرید ابزار آلات

استعلام قیمت خرید ابزار آلات

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/24
 • event_available
  97/11/29

استعلام قیمت خرید ابزار آلات

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت  در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

توضیح:

 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:14 روز دوشنبه 29 بهمن ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 02-971124
 • در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر می توانید با آقای زیباساز با شماره 09122450337  تماس حاصل فرمایید.

آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم واحد زنجیره تامین

 

لینک پرینت اسناد استعلام

استعلام قیمت ابزار آلات

استعلام قیمت خرید هارد اکسترنال و پاوربانک

استعلام قیمت خرید هارد اکسترنال و پاوربانک

 • event_busy تاریخ شروع: 97/11/24
 • event_available
  97/11/29

استعلام قیمت خرید هارد اکسترنال و پاوربانک

لطفاً پس از مطالعه، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مشخصات فنی به صورت مهر و امضاء شده در یک پاکت  در بسته و در مهلت مقرر ذیل ارسال فرمایید.

توضیح:

 • شرایط حضور پیمانکاران در مناقصه:
 • موضوع مناقصه می بایست در شرح فعالیت اساس نامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • ارائه مستندات و قرارداد های مشابه که نشان دهنده سابقه فعالیت مرتبط را داشته باشد الزامیست.
 • ارائه مستندات مربوط به حسن سابقه / گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی ( درصورت وجود )
 • داشتن حداقل یک سال سابقه کار مربوط به موضوع استعلام
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:12 روز دوشنبه 29 بهمن ماه 97 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 01-971124
 • در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر می توانید با آقای وحید ریاحی با شماره های  09125361646  تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- شهرك غرب- بلوار فرحزادي- نرسيده به خروجي نيايش- خيابان تربيت معلم- ساختمان نقش اول كيفيت (پلاك32) - طبقه هفتم – واحد زنجیره تامین.

لینک پرینت اسناد استعلام

https://nak-mci.ir/files/استعلام قیمت خرید هارد اکسترنال.pdf

 

مزایده ها