مناقصه ها

تعداد موارد یافت شده : 922

مناقصه یک مرحله ای خرید سرور DL-380 - به شماره04 -981130

  • event_busy تاریخ شروع: 98/11/30
  • event_available 98/12/10

مناقصه اجرای خدمات درایو تست (منطقه هوآوی)

  • event_busy تاریخ شروع: 98/11/30
  • event_available 98/12/12

مناقصه خرید Video Wall و اجرای خدمات نصب در مرکز مخابرات

  • event_busy تاریخ شروع: 98/11/29
  • event_available 98/12/12