مناقصه ها

تعداد موارد یافت شده : 1521

در راستای عملیاتی کردن سامانه تدارکات الکترونیکی در شرکت نقش اول کیفیت و با هدف مکانیزه شدن مراحل جذب تامین کنندگان و پیمانکاران و همچنین اطلاع رسانی و اجرای فرایند مناقصات از طریق پورتال اختصاصی، این امر در آدرس tenders.nak-mci.ir انجام خواهد شد. لذا موجب امتنان خواهد بود با مراجعه به آدرس فوق نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم مشخصات شرکت خود اقدام فرمایید. توجه: از این پس امکان همکاری با شرکتهایی مقدور خواهد بود که دارای حساب کاربری در سامانه یاد شده باشند.

مناقصه عام دو مرحله ای خرید رک TRS به شماره 01-991209

  • event_busy تاریخ شروع: 99/12/09
  • event_available 99/12/19