مناقصه ها

اسناد اصلاحی و الحاقیه مناقصه دو مرحله ای خرید تجهیزات Probe Unit-4SIM - شماره 01-980613

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/24
 • event_available
  98/06/30

اسناد اصلاحی مناقصه دو مرحله ای خرید تجهیزات (4 SIM) Probe Unit  ، اسناد اصلاحی مناقصه ، الحاقیه شماره 1 و پیش نویس نمونه قرارداد خرید تجهیزات جهت استحضار ایفاد می گردد.

لطفاً پس از مطالعه دقیق نسبت به ارسال اسناد در پاکات مربوطه به همراه لیست اعلام قیمت در موعد مقرر اقدام فرمایید. بدیهی است به پاکاتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات:

 •         کلیه اوراق اسناد پیوست، لیست زمانبندی و لیست قیمت حتماً ممهور به مهر شرکت و امضاء شده (امضاء اصل صاحبان امضاء) در پاکت مربوطه مندرج در اسناد مناقصه ارسال گردد.
 •         بر روی سه پاکت الف، ب و ج  شماره مناقصه حتماً قید گردد 980613-01  
 •   مهلت ارسال پاکات تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 98/06/30می باشد.

·        آدرس دريافت پاكات: تهران- میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش زاینده رود شرقی، ساختمان مرکزی نقش اول کیفیت (پردیس) واحد زنجیره تامین منافی


لینک دریافت الحاقیه شماره 1

لینک دریافت اسناد اصلاحی مناقصه 

لینک دریافت پیش نویس قرارداد خرید تجهیزات 

استعلام قیمت خرید تجهیزات CFP

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/24
 • event_available
  98/06/30

استعلام قیمت خرید تجهیزات CFP

 • خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم استعلام جدول زمانبندی تحویل و قیمت پیشنهادی خود را، در پاکت دربسته به صورت مهر و امضاء شده به این مدیریت ارسال فرمائید.
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی­باشد.
 • ارائه فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی معتبر جهت عقد قرارداد یا ارجاع سفارش ضروری می باشد.
 • موضوع استعلام می بایست مرتبط با شرح فعالیت مندرج در اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی پیشنهاد دهندگان باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 00:10 روز شنبه 30 شهریور ماه 98 می باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام 980624- 01  

            آدرس ارسال پاکات: تهران، خیابان ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش خیابان زاینده رود- جنب دادسرا- پلاک 2 ،طبقه 1، مدیریت زنجیره تأمین (ساختمان نقش اول کیفیت)

لینک دریافت فرم استعلام

**الحاقیه شماره 2** مناقصه طراحی، ساخت، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS کل کشور (بجز تهران و البرز)

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/23
 • event_available
  98/06/30

الحاقیه شماره 2 در خصوص مناقصه طراحی، ساخت، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS کل کشور (بجز تهران و البرز)

خواهشمند است پس از مطالعه طبق الحاقیه مزبور اقدام نمایید.

لینک دریافت الحاقیه شماره 2

لینک دریافت اسناد مناقصه

 

استعلام قیمت خرید دو مرحله ای خدمات طراحی و مشاوره، تامین و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در مراکز موبایل

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/23
 • event_available
  98/06/31

 استعلام قیمت خرید دو مرحله ای خدمات طراحی و مشاوره، تامین و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفاء حریق در مراکز موبایل 

 • خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم استعلام جدول زمانبندی اجرای خدمات و کلیه اسناد مورد نیاز طبق پیوست های 2 و 3 را داخل پاکت ((الف)) و قیمت پیشنهادی خود را بر اساس شرح کار پیوست، در پاکت ((ب)) به صورت مهر و امضاء شده همزمان به این مدیریت ارسال فرمائید.
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • موضوع استعلام می بایست در شرح فعالیت اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی (مرتبط با موضوع فعالیت) درج شده باشد.
 • موضوع استعلام می­بایست مرتبط با شرح فعالیت مندرج در اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی پیشنهاد دهندگان باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت 12 روز شنبه  31  شهریور ماه 98 می­باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام  01-980620
 • تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش خیابان زاینده رود، جنب دادسرا پلاک 2 (ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت) واحد زنجیره تأمین
 • در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.

لینک دریافت فرم استعلام پاکت الف

لینک دریافت فرم استعلام پاکت ب

لینک دریافت پیوست شماره 1

لینک دریافت پیوست شماره 2

لینک دریافت پیوست شماره 3

** الحاقیه شماره 3 ** مناقصه اجرای خدمات نگهداری سایتهای استان تهران

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/23
 • event_available
  98/06/31

** الحاقیه شماره 3 ** مناقصه اجرای خدمات نگهداری سایتهای استان تهران

لطفاً پس از مطالعه دقیق اسناد مناقصه جهت شرکت در مناقصه مربوطه در موعد مقرر اقدام فرمایید.

توضیحات:

 • کلیه اوراق اسناد پیوست و لیست قیمت حتماً مهر و امضاء ( صاحبان امضاء) شده و در پاکات مربوطه مندرج در اسناد مناقصه ارسال شود.
 • مهلت ارسال مدارک تا روز یکشنبه مورخ 98/06/31 ساعت 12:00 می باشد. روی سه پاکت الف، ب و ج  شماره مناقصه حتماً قید گردد 01-980606
 • در صورت هرگونه سوال فنی در خصوص این مناقصه با جناب آقای یاغلی   تلفن  09121777332 یا جناب آقای یعقوبی 09125052119 تماس حاصل فرمایید.
 • آدرس ارسال پاکات:. تهران، خیابان ملاصدرا-خیابان پردیس  – نبش خیابان زاینده رود- جنب دادسرا- پلاک 2 ،طبقه 1، مدیریت زنجیره تأمین ( ساختمان نقش اول کیفیت)

 

لینک دریافت الحاقیه شماره 3

لینک دریافت اسناد مناقصه

 

** الحاقیه شماره 1 ** مناقصه خرید دکل و متعلقات

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/20
 • event_available
  98/06/24

**الحاقیه** مناقصه خرید دکل و متعلقات

لطفاً پس از مطالعه دقیق نسبت به ارسال اسناد در پاکات مربوطه به همراه لیست اعلام قیمت در موعد مقرر اقدام فرمایید.

بدیهی است به پاکاتي که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات:

 •  کلیه اوراق اسناد پیوست و لیست زمانبندی و لیست قیمت حتماً مهر و امضاء اصل شده (صاحبان امضاء) و در پاکت مربوطه مندرج در اسناد مناقصه ارسال گردد.
 • مهلت ارسال مدارک تا ساعت 12 روز یکشنبه  مورخ 24 شهریور ماه 98 می­باشد. بر روی سه پاکت الف، ب و ج  شماره مناقصه حتماً قید گردد 02-980613 .
 • آدرس دريافت پاكات: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا- خیابان پردیس- نبش کوچه زاینده رود- ساختمان مرکزی نقش اول كيفيت– طبقه اول – واحد زنجیره تامین.
 • خواهشمند است پس از دریافت اسناد مناقصه صفحه 11 اسناد را مهر و امضاء نموده و به این واحد ارسال نمایید.(از طریق ایمیل)

لینک دریافت الحاقیه

لینک دریافت مشخصات فنی

لینک دریافت اسناد مناقصه

استعلام قیمت اجرای خدمات Wi-Fi (مرز و پایانه مهران چذابه خسروی و شلمچه)

منقضی شده
 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/17
 • event_available
  98/06/23

استعلام قیمت اجرای خدمات Wi-Fi (مرز و پایانه مهران چذابه خسروی و شلمچه)

 • خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم استعلام اجرای خدمات، فرم پیشنهاد قیمت خود را به صورت مهر و امضاء شده همزمان به این مدیریت ارسال فرمائید.
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • موضوع استعلام می­بایست مرتبط با شرح فعالیت مندرج در اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی پیشنهاد دهندگان باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت  14:00روز شنبه  23 شهریور ماه 98 می­باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام حتما قید گردد.
 • تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش خیابان زاینده رود، جنب دادسرا پلاک 2 (ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت) واحد زنجیره تأمین
 • در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.

لینک دریافت فرم استعلام خدمات

لینک دریافت مشخصات فنی

استعلام قیمت خرید تجهیزات مصرفی پروژه Wi-Fi

منقضی شده
 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/17
 • event_available
  98/06/23

با سلام،

به پیوست فرم استعلام قیمت خرید تجهیزات مصرفی پروژه  Wi-Fi  ایفاد می­گردد.

 • خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم های استعلام نسبت به ارسال پاکت ((الف)) و پاکت ((ب)) و به صورت مهر و امضاء شده همزمان به این مدیریت ارسال فرمائید.
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد.
 • موضوع استعلام می­بایست مرتبط با شرح فعالیت مندرج در اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی پیشنهاد دهندگان باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت  14:00روز شنبه  23 شهریور ماه 98 می­باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام حتما قید گردد.
 • تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش خیابان زاینده رود، جنب دادسرا پلاک 2 (ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت) واحد زنجیره تأمین
 • در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.

لینک دریافت فرم استعلام خرید تجهیزات پاکت الف

لینک دریافت فرم استعلام خرید تجهیزات پاکت ب

 

** الحاقیه شماره 1 ** مناقصه طراحی، ساخت ، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه اول با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS کل کشور ) به جز تهران و البرز

 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/17
 • event_available
  98/06/25

با سلام

احتراماً الحاقیه شماره 1 در خصوص مناقصه طراحی، ساخت ، تعویض و یا تقویت دکل موجود همراه اول با نصب و راه اندازی 40 سایت BTS کل کشور )به جز تهران و البرز ایفاد می­گردد.

خواهشمند است پس از مطالعه طبق الحاقیه مزبور اقدام نمایید.

لینک دریافت الحاقیه شماره 1

لینک دریافت اسناد مناقصه

استعلام قیمت خرید دو مرحله ای فیدر8/7

منقضی شده
 • event_busy تاریخ شروع: 98/06/17
 • event_available
  98/06/23

 استعلام قیمت خرید دو مرحله ای فیدر8/7 

 • خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم استعلام جدول زمانبندی تحویل، برند پیشنهادی را به همراه دیتا شیت (مشخصات فنی) خود را داخل پاکت ((الف)) و قیمت پیشنهادی را بر اساس مشخصات فنی فرم­های پیوست، در پاکت ((ب)) به صورت مهر و امضاء شده همزمان به این مدیریت ارسال فرمائید.
 • نیازی به افزودن مالیات بر ارزش افزوده در قیمتهای پیشنهادی نمی باشد
 • موضوع استعلام می­بایست مرتبط با شرح فعالیت مندرج در اساسنامه یا تغییرات روزنامه رسمی پیشنهاد دهندگان باشد.
 • زمان ارسال قیمتهای پیشنهادی تا ساعت  14:00روز شنبه  23  شهریور ماه 98 می­باشد.
 • لطفاً بر روی پاکت: شماره و نام استعلام را قید فرمایید. شماره استعلام  02-980617
 • تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش خیابان زاینده رود، جنب دادسرا پلاک 2 (ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت) واحد زنجیره تأمین
 • در صورت انصراف از شرکت در استعلام فوق مراتب را کتباً به این واحد اعلام فرمایید.

لینک دریافت فرم استعلام پاکت الف

لینک دریافت فرم استعلام پاکت ب