بهینه سازی شبکه

بهینه سازی شبکه

جستجو برای رقابت پایدار

بهینه‌سازی رادیویی و Core

بهینه‌سازی رادیویی و Core، چالش‌های کلیدی در هر شبکه موبایلی بوده و به دنبال تحلیل داده‌های اندازه‌گیری‌ها، تأکید بر حوزه‌های بهبود بالقوه، شناسایی و پیاده‌سازی راه‌حل‌های صحیح (مانند تغییرات پارامتر شبکه، بهینه‌سازی ظرفیت پیشنهادی) هستند. نفش اول کیفیت در انجام بهینه‌سازی رادیویی و Core، از جمله پایش و تحلیل عملکرد‌های رادیویی و Core به وسیله سیستم‌های پشتیبانی عملیات و درايوتست تخصص دارد. این کار به منظور شناسایی مسائل عملکرد یا ظرفیت، پیشنهاد طرح‌های اصلاحی ضروری، و بهبود نهایی خدمات تحویلی به کاربر نهایی است.

خدمات در دسترس

 • ارزیابی پوشش رادیویی، ظرفیت و لایسنس
 • بررسی برنامه سل های نامی
 • مدیریت سل با بدترین کارایی
 • تیکت های عیوب درخواستی از NO برای اصلاح خطاها
 • مدیریت منابع رادیویی
 • تعریف و بازتعریف استراتژی همسایگی، تحویل و جابجایی
 • گزارش شامل اطلاعات سطح و نوع ترافیک در شبکه و عملکرد خدمات سراسری
 • راه‌حل‌های شکایات مشتری
 • برنامه ظرفیت برای تغییرات خدمات/منابع
 • تعریف روابط همسایگی
 • پیشنهاد سایت‌های جدید
 • پیشنهاد نوع آنتن/آزیموت/تغییرات شیب
 • تنظیم مجدد تداخل فرکانس

به منظور کمک به تیم بهینه‌سازی رادیویی برای دستیابی به شاخص‌های کلیدی عملکرد هدف، تیمی از بهینه‌سازان Core PS و CS نیز پیشنهاد می‌شود.

 

بنچمارکینگ

نقش اول کیفیت به منظور ارائه مستقیم اطلاعات قابل مقایسه با توجه به نقاط قوت و ضعف رقابتی با اپراتورهای مختلف موبایل، خدمات بنچ مارک را ارئه می‌نماید. نتایج فعالیت‌های بنچ مارک مانند تحلیل پوشش مقایسه‌ای یا تحلیل سرعت شبکه داده، در رتبه‌بندی‌های اپراتورها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزمون درایوتست برای جمع‌آوری داده‌های بنچ مارک شبکه تنها راه اپراتورهای شبکه همراه است که می‌توانند داده‌های رقابتی دقیق را در سطح واقعی عملکرد فنی و سطوح کیفی خود و رقبا جمع‌آوری کنند.

خدمات در دسترس

بهترین ابزارها و سیستم‌های اندازه‌گیری را برای بکارگیری در بازارهای داخلی و خارجی استفاده می‌کنیم تا خدمات با قابلیت اطمینان بالا را به مشتریان‌مان ارائه دهیم.