دیگر اخبار

  • event 0/04/19
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت

مهندسان پرتوان شرکت نقش اول کیفیت با بکارگیری دانش و تخصص خود موفق به فراهم کردن بستر ارتباطی و فناورانه همراه اول برای انجام نخستین جراحی رباتیک از راه دور در ایران شدند.

  • event 0/04/12
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت

مدیرعامل همراه اول از تلاش همکاران نقش اول کیفیت برای برگزاری موفق انتخابات الکترونیکی در سال 1400 قدردانی نمود.

  • event 0/04/02
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت شرکت نقش اول کیفیت بر مبنای ISO9001:2015 برای چهارمین سال متوالی برای سال 1399 مورد تأیید قرار گرفت و گواهینامه مرتبط با آن صادر گردید.

  • event 0/03/24
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت

مهندسان توانمند شرکت نقش اول کیفیت موفق به بروز رسانی شبکه موبایل صدرا‌ی شیراز با انجام تعداد SWAP 110 تکنولوژی موجود ، افزودن 29 تکنولوژی و 4 سکتور جدید در شبکه اپراتور اول ایران شدند.

sort اعمال فیلتر
event
event
format_list_bulleted دسته بندی اخبار