مراسم تکریم و تقدیر از آقای مهندس طالبی و معارفه آقای مهندس گرشاسبی

  • event 99/07/02
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
عصر امروز و با حضور جمعی از مدیران همراه اول و نقش اول کیفیت مراسم تکریم و تقدیر از آقای مهندس طالبی و معارفه آقای مهندس گرشاسبی مدیر عامل شرکت نقش اول کیفیت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مدیران همراه آقایان دکتر نیکوفر قائم مقام مدیر عامل ،مهندس یوسف پور مشاور ارشد مدیرعامل ،مهندس نوربخش معاون مالی و تدارکاتی  ، دکتر فیروز آبادی معاون فناوری اطلاعات ،  مهندس مجلسی راد مدیر کل دفتر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره،معاونین و مدیران ارشد شرکت نقش اول کیفیت همراه بود،  آقایان دکتر نیکوفر، مهندس یوسف پور و مهندس طاهری بخش ضمن بیان اهمیت و جایگاه فعلی شرکت نقش اول کیفیت ، از زحمات آقای مهندس طالبی در مدت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت نقش اول کیفیت تقدیر و تشکر نموده و برای آقای مهندس گرشاسبی ضمن تبریک به جهت پذیرش مسئولیت جدید، آرزوی موفقیت نمودند...شایان ذکر است براساس تصمیمات هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت از تاریخ ۹۹/۷/۱  آقای مهندس گرشاسبی با حفظ سمت نایب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.