" نقش آفرینی همکاران نقش اول کیفیت در چهل و یکمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی "

  • event 98/11/22
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
کارشناسان شرکت نقش اول کیفیت تمام توان و تخصص خود را برای پوشش کامل شبکه همراه اول بکار بسته و با برنامه ریزی چند روزه، تدبیر و همچنین رصد، مشاهده و مانیتورینگ شبکه و حضور در محل استقرار سایت های اضطراری و ثابت، رضایت حداکثری و پوشش مطلوب شبکه همراه اول را کسب نمودند

 

کارشناسان شرکت نقش اول کیفیت تمام توان و تخصص خود را برای پوشش کامل شبکه همراه اول بکار بسته و با برنامه ریزی چند روزه، تدبیر و همچنین رصد، مشاهده و مانیتورینگ شبکه و حضور در محل استقرار سایت های اضطراری و ثابت، رضایت حداکثری و پوشش مطلوب شبکه همراه اول را کسب نمودند.