" ارسال کمک های غیر نقدی همکاران نقش اول کیفیت برای دانش آموزان مناطق محروم "

  • event 98/06/30
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، کمک های غیر نقدی همکاران نقش اول کیفیت جهت اهدا به دانش آموزان ساکن در مناطق محروم ارسال شد.

پیرو برگزاری خیریه ای در راستای اشاعه ی فرهنگ مهربانی و بخشش و بدنبال آن مشارکت همکاران گرامی در این امر خداپسندانه، بدینوسیله به استحضار می رساند کمک های جمع آوری شده غیر نقدی شامل دفترچه ، خودکار ، مداد ، کیف مدرسه و دیگر اقلام مورد نیاز دانش آموزان، اواخر هفته گذشته جهت اهدا به آن عزیزان در مناطق محروم ارسال گردید.
گفتنی است، شرکت نقش اول کیفیت در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود هر ساله اقدام به برگزاری خیریه ای برای کمک به دانش آموزان هموطن در مناطق محروم می نماید که امسال هم خوشبختانه با همراهی و کمک شما همکاران گرامی و با جمع آوری اقلام مورد اشاره، موفق به این حرکت و امر خیرخواهانه شده است.