تقدیر مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان تهران از شرکت نقش اول کیفیت

  • event 98/03/22
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با ارسالی لوح تقدیری از تلاش های صورت گرفته شرکت نقش اول کیفیت در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مدیریت بحران تقدیر و تشکر نمودند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با ارسالی لوح تقدیری از تلاش های صورت گرفته شرکت نقش اول کیفیت در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مدیریت بحران تقدیر و تشکر نمودند. در این لوح سپاس که به امضاء جناب آقای مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران رسیده ، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صادقانه ، مشارکت و همکاری شرکت نقش اول کیفیت در جلسات کارگروه ارتباطات و فناوری ستاد مدیریت بحران در طول سال 1397  ، سلامت و سعادت همکاران و خانواده محترمشان را از خدای متعال خواستار شدند.

گفتنی است ، شرکت نقش اول کیفیت سال گذشته به نمایندگی از همراه اول به صورت مستمر در جلسات کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ستاد مدیریت بحران استان تهران شرکت نموده و با ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی خود درخصوص ساختار سازمانی و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای حین و بعد از مواقع بحران توانسته گام های موثری برداشته که به موجب آن می توان از  دلایل این تقدیر هم تلقی نمود.