برای دومین سال متوالی صورت گرفت :

تمدید اعتبار گواهینامه استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001 & OHSAS 18001 شرکت نقش اول کیفیت

  • event 97/12/20
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
برای دومین سال متوالی شرکت نقش اول کیفیت موفق به تمدید اعتبار گواهینامه مربوط به استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001 & OHSAS 18001  شد.

 

 

 

برای دومین سال متوالی شرکت نقش اول کیفیت موفق به تمدید اعتبار گواهینامه مربوط به استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001 & OHSAS 18001  شد.

 

این گزارش حاکی است سال گذشته برای اولین بار شرکت نقش اول کیفیت موفق به اخذ گواهینامه های استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001 & OHSAS 18001 که از ابتدای سال جاری برای تمدید اعتبار آن توسط تیم مدیریت کیفیت و فرآیند ها برای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001و تیم HSE   برای ISO 14001 & OHSAS 18001  اقدام لازم صورت پذیرفت.

گفتنی است باتوجه به الزمات استاندارد ، ممیزی مراقبتی سال اول از تاریخ 14 اسفند ماه 97 و برگزاری جلسه افتتاحیه با حضور مدیرعامل محترم و جمعی از مدیران شرکت در حوزه استراتژی های سازمان آغاز و در ادامه با ممیزی واحد های مربوطه ادامه و در نهایت جلسه اختتامیه در تاریخ 19 اسفند ماه سال جاری با ارائه گزارش ممیزی شرکت BRSM به پایان رسید.

           شایان ذکر است گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015  به عنوان مهمترین گواهینامه استاندارد         درحوزه مدیریت کیفیت دارای اهم مزایای ذیل می باشد :

  1. تسهیل فرصت ها برای ارتقاء رضایت مشتری
  2. در نظرگیری ریسک ها و فرصت های مرتبط با بافت سازمان و اهداف آن
  3. توانایی در ارائه پیوسته خدماتی که الزامات مشتری و الزمات مقرراتی و قانونی را برآورده می کند