صدور مجوز فعالیت شرکت نقش اول کیفیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • event 97/12/15
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
 از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات برای شرکت نقش اول کیفیت صادر گردید.

 

 

 

 از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات برای شرکت نقش اول کیفیت صادر گردید.

 

در این مجوز که به امضاء سید علی آذرکار دبیر و محمد باقر اثنی عشری رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران رسیده ، آمده است :

بدینوسیله به شرکت نقش اول کیفیت ( سهام خاص ) به مدیریت آقای رضا طالبی و شناسه ملی 10320726230 با شماره نظام صنفی رایانه ای 21013526 اجازه داده می شود که طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشانی تهران ، شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، نرسیده به خروجی نیایش ، خیابان تربیت معلم ، پلاک 32 به فعالیت بپردازد.