اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت انفورماتیکی توسط شرکت نقش اول کیفیت

  • event 97/12/14
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با استناد به آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با توجه به بررسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط نمایندگان شورای عالی انفورماتیک در یک سال گذشته ، شرکت نقش اول کیفیت موفق به  اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت انفورماتیکی شد.

با استناد به آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با توجه به بررسی و ارزیابی های صورت گرفته توسط نمایندگان شورای عالی انفورماتیک در یک سال گذشته ، شرکت نقش اول کیفیت موفق به  اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت انفورماتیکی شد.

شورای عالی انفورماتیک به عنوان مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی با شاخص های همچون میانگین میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت ها به کارکنان ، درآمد مشمول مالیاتی شرکت ها و رضایت مشتری، ارائه مدارک تحصیلی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات کارکنان شرکت و چندین شاخص مهم دیگر،  شرکت نقش اول کیفیت را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده که با برنامه ریزی و سابقه درخشان مربوطه ، شرکت مذکور موفق به کسب رتبه چهار و گواهی گردیده است که از مهم ترین مزایای بهره مندی اخذ رتبه و گواهی مورد اشاره می توان به حضور در مناقصات مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات من جمله ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه ، سیستم و ابزارها ، شبکه های داده های رایانه ای و مخابراتی و مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک ، فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.

گفتی است رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در واقع یک تقسیم ‌بندی کمی و کیفی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می باشد که در احراز صلاحیت شرکت‌ها برای تمامی پروژه‌های کامپیوتری از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی صادر می گردد.

در پایان لازم به ذکر است شرکت نقش اول کیفیت اخذ این رتبه را مدیون تلاش و همت کارکنان و مدیران خود بخصوص اعتماد و رضایت مشتری اصلی یعنی همراه اول است ، امید به اینکه کسب این افتخار بر تلاش همکاران  خواهد افزود و آرزو داریم بیش از پیش موفق به کسب رضایت مشتریان با ارائه خدمات مخابراتی در کلاس جهانی باشیم.