با تلاش بی وقفه کارکنان شرکت نقش اول کیفیت صورت خواهد گرفت :

پوشش کامل شبکه همراه اول در مسیر راهپیمایی و محل سخنرانی یوم ا... 22 بهمن

  • event 97/11/21
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
مهندسان و همکاران پرتلاش شرکت نقش اول کیفیت مطابق هر سال با برنامه ریزی ، تشکیل و اعزام گروه های کاری از چندین روز قبل از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه اقدام به راه اندازي ٣ سايت اضطراري در محدوده ميدان آزادي برای پوشش مناسب و حداکثری مشترکین همراه اول نموده اند.        

مهندسان و همکاران پرتلاش شرکت نقش اول کیفیت مطابق هر سال با برنامه ریزی ، تشکیل و اعزام گروه های کاری از چندین روز قبل از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه اقدام به راه اندازي ٣ سايت اضطراري در محدوده ميدان آزادي برای پوشش مناسب و حداکثری مشترکین همراه اول نموده اند.