تقدیر از شرکت نقش اول کیفیت در دومین نمایشگاه کار ایران

  • event 97/11/06
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران با ارسال لوحی از شرکت نقش اول کیفیت به جهت حضور در دومین نمایشگاه کارایران تقدیر بعمل آورد.

دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران با ارسال لوحی از شرکت نقش اول کیفیت به جهت حضور در دومین نمایشگاه کارایران تقدیر بعمل آورد.

در این لوح که به امضاء دبیر برگزاری نمایشگاه کار ایران رسیده است آمده است :

با سپاس از تلاش های صادقانه و حضور ارزشمندتان در دومین نمایشگاه کار از مورخ 4 الی 6 بهمن ماه 1397 ، به حکم ادب و به رسم یادبود این لوح تقدیر ، تقدیم حضورتان می گردد ، سلامتی و بهروزی آن بزرگوار را از خداوند سبحان خواهانم.