در چهارمین و آخرین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران روی داد:

اخذ تندیس غرفه برتر توسط شرکت نقش اول کیفیت و حضور مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات

  • event 97/09/25
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
در چهارمین و آخرین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با اهدا تندیس غرفه برتر گروه شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرکت نقش اول کیفیت از حضور این شرکت تقدیر بعمل آمد.

در چهارمین و آخرین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با اهدا تندیس غرفه برتر گروه شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرکت نقش اول کیفیت از حضور این شرکت به لحاظ غرفه آرایی ، استقبال مناسب از بازدیدکنندگان و شاخص های دیگر تقدیر بعمل آمد.

 

یاد آور می شود سومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان اکسپو2018 از 22 الی  25 آذر ماه سال جاری در دو سالن نمایشگاه شهر آفتاب و حضور تجار و بازرگانان داخلی و خارجی برگزار گردید.