در سومین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران روی داد:

حضور هیات بلند پایه ارمنستانی در غرفه شرکت نقش اول کیفیت

  • event 97/09/24
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
در سومین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران هیات بلند پایه ارمنستانی ، معاون وزیر ارتباطات  و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ، قائم مقام و معاون ستادی شرکت نقش اول کیفیت  در غرفه شرکت حضور یافتند.

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران سومین روز خود را در حالی سپری کرد که شرکت نقش اول کیفیت در ادامه برنامه ریزی برای حضور در بازارهای جهانی و منطقه ، امروز شنبه 24 آذرماه میزبان هیات بلند پایه کشور ارمنستان ، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ذر غرفه خود بود.

همچنین در سومین روز نمایشگاه ، بازدیدکنندگان و نماینده های شرکت های داخلی و خارجی از غرفه شرکت نقش اول کیفیت از نزدیک با آخرین دستاوردها و سرویس های شرکت آشنا و در خود نحوه همکاری فی مابین گفتگو و مذاکره نمودند.