انتصاب مدیرعامل جدید شرکت نقش اول کیفیت

  • event 97/08/01
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با حضور رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران ، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت برگزار شد.

طی مراسمی با حضور رئیس هیات مدیره‌ و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از خدمات آقایان سرائیان ، عباسخانی، رضوی، دهقان و مختارنیا، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره‌ شرکت نقش اول کیفیت قدردانی و آقایان طاهری ‌بخش، طالبی، محمدزاده، گرشاسبی و اهوزی را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره‌ شرکت نقش اول کیفیت معرفی کردند.

این گزارش حاکی است در این مراسم آقای اخوان بهابادی رئیس هیات مدیره و آقای فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از تلاش ها و زحمات هیات مدیره قبلی قدرانی و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند .

همچنین در این مراسم آقای محمد مهدی عباسخانی مدیرعامل اسبق شرکت به ارائه گزارش عملکرد فعالیت های صورت گرفته در مدت زمان حضورشان و آقای طاهری بخش رئیس هیات مدیره ، رضا طالبی مدیرعامل جدید این شرکت هم به ارائه برنامه های آتی پرداختند.

یادآور می شود آقای رضا طالبی از سوی هیات مدیره به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نقش اول کیفیت برگزیده شد(انتخاب شد)