تقدیر از شرکت نقش اول کیفیت توسط رئیس سازمان غذا و دارو

  • event 97/07/24
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
آقای دکتر غلامرضا اصغری ، معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو و آقای دکتر محمد حسین تقدیسی، رئیس انجمن عملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران با اعطای لوح سپاس از شرکت نقش اول کیفیت به منظور استقرار و نهادینه نمودن شاخص های سلامت در صنعت تقدیر بعمل آوردند.

این گزارش حاکی است در دومین جشنواره صنعت سلامت محور که با رویکرد ارتقای سلامت تولیدات و خدمات همراه و با مشارکت فعالانه گروه های هدف و در راستای ترویج فرهنگ و برنامه های صنعت و سلامت کشور برگزار گردید ، شرکت نقش اول کیفیت حضوری فعال داشته که پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط دبیرخانه مربوطه ، موفق به کسب تقدیرنامه از ریاست محترم سازمان غذا و دارو شد.