تقدیر از شرکت نقش اول کیفیت در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

  • event 97/06/24
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و کاربردي، تبادل ايده ها و برقراري ارتباطات موثر علمي و پژوهشي در حوزه هاي مختلف مهندسي صنايع و حمایت برگزار شد.

در این کنفرانس دو روزه که به صورت مجازی و حضوری در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت شرکت نقش اول کیفیت برگزار گردید ، آقایان دکتر عشقی عضوهئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف ، دکتر مجید مختارنیا عضوهئیت مدیره شرکت نقش اول کیفیت ، دکتر نیکو فال عضو هئیت علمی دانشگاه رایرسون و دکتر فتح اله رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران  به ایراد سخنرانی و مقاله پرداختند.

این گزارش حاکی است در بخش دوم سخنرانی کلیدی ، آقای دکتر مجید مختارنیا مقاله خود را با عنوان بهبود مدل کسب و کار با استفاده از تحلیل کلان داده ها( Big Data )در محیط رقابتی ارائه نمودند که معرفی و ویژگی های مدل کسب و کار و نحوه بکار گیری موفق آن در شرکت نقش اول کیفیت ، جایگاه خلق ارزش و منابع مورد نیاز در مدل مورد اشاره ، تاثیرات بکارگیری مدل در صنعت تلکام ، ارائه آمار و تحلیل های سهم ایران و اپراتورهای تلفن همراه در تولید محتوا و دیتا ، تاثیرات و اهمیت Big Data  در اپراتورها و طراحی و بکارگیری دو اپلیکیشن(نرم افزار) در شرکت نقش اول کیفیت برای بهبود دیتاها از محورهای سخنرانی و مقاله مربوطه محسوب می گردد.

گفتنی است در پایان روز اول این کنفرانس توسط جناب آقای دکتر سید محمود حسینی ، دبیرکنفرانس مذکور به پاس حمایت های مادی و معنوی شرکت نقش اول کیفیت از کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها تقدیر بعمل آمد.