صدور مجدد گواهینامه ایزو 9001 شرکت نقش اول کیفیت

  • event 0/04/02
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت شرکت نقش اول کیفیت بر مبنای ISO9001:2015 برای چهارمین سال متوالی برای سال 1399 مورد تأیید قرار گرفت و گواهینامه مرتبط با آن صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت، در پی انجام موفقیت آمیز ممیزی خارجی صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015 در شرکت نقش اول کیفیت و انطباق شرکت با الزامات این استاندارد، گواهی نامه مربوطه برای سال 1399 تایید و صادر گردید.

بنابراین گزارش، گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت نقش اول کیفیت توسط موسسه بین المللی بیکران راهکار سعادت (BRSM)  صادر شده است، که در زمینه صدور گواهی نامه های استاندارد سیستم مدیریتی ISO فعالیت می کند.

لازم به ذکر است، ایزو 9001 استانداردی بین المللی و شناخته شده برای ایجاد، اجرا و حفظ سیستم مدیریت کیفیت در هر شرکت است، این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتری، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در نظر می گیرد.