موفقیت مهندسان شرکت نقش اول کیفیت در بروز رسانی شبکه موبایل شهر صدرای شیراز

  • event 0/03/24
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
مهندسان توانمند شرکت نقش اول کیفیت موفق به بروز رسانی شبکه موبایل صدرا‌ی شیراز با انجام تعداد SWAP 110 تکنولوژی موجود ، افزودن 29 تکنولوژی و 4 سکتور جدید در شبکه اپراتور اول ایران شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت ، پس از ارجاع کار SWAP شهر صدرا شیراز از سوی شرکت همراه اول به شرکت نقش اول کیفیت ، مهندسان توانمند و متخصص این شرکت با برنامه ریزی دقیق و انجام عملیات 8 روزه فشرده(شامل 3 روز تعطیلات رسمی) موفق به SWAP  و راه اندازی 110 تکنولوژی موجود و افزودن 29 تکنولوژی جدید در شبکه اپراتور اول ایران شوند.

در این عملیات که با تعویض کلیه آنتن های شبکه همراه اول در شهرصدرا شیراز آن هم  در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد ،  مهندسان منطقه جنوب فاز هشت توسعه موبایل کشوری ، دفتر شیراز و دیگر همکاران تیم هایSite Design ، طراحی، انتقال،Core،CM، FO، BO، نگهداری،PMO ، ip وتوسعه با همدلی، پشتکار و مسئولیت پذیری بالا موفق به اجرای این پروژه Agile شده اند.

شایان ذکر است، بروز رسانی شبکه موبایل شهر صدرا شیراز با وجود چالش های بسیار ، نظیر کمبود تجهیزات مخابراتی به دلیل تحریم های ظالمانه، گرمای هوا ، محدودیت تیم های پیمانکار و اخذ مجوز های تردد به علت همزمانی پروژه با تعطیلات رسمی و همچنین حجم بالای عملیات اجرایی به علت فول تکنولوژی بودن تمامی سایت ها و تعویض کلیه آنتن ها و مزیت هایی همچون استفاده از توان و دانش بومی و ایرانی شرکت نقش اول کیفیت صورت گرفته است