برگزاری جلسه هماهنگی پروژه های مشترک همراه اول و نقش اول کیفیت

  • event 0/02/29
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
صبح امروز جلسه هماهنگی پروژه های مشترک همراه اول و نقش اول کیفیت با حضور جمعی از مدیران ارشد و مدیران پروژه های جاری دو شرکت برگزار شد.

در این جلسه که در ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت و با هدف هماهنگی حداکثری و ارائه گزارش آخرین دستاوردها، چالش های موجود و برنامه های آتی پروژه های جاری بخصوص فاز هشت توسعه موبایل کشوری و تهران، طراحی و بهینه سازی، نگهداری و همچنین پروژه USO برگزار گردید، آقایان مهندس یوسف پور مشاور عالی مدیرعامل، مهندس طاهری بخش معاون فنی و عملیات شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران و مهندس گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و جمعی از معاونین و مدیران ستادی و پروژه های جاری به ارائه سخنرانی و بیان نظرات ، انتظارات، درخواست ها و اهداف آتی توسعه شبکه اپراتور اول ایران پرداختند.

همچنین مدیران همراه اول در پایان و پس از ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه های جاری توسط مدیران شرکت نقش اول کیفیت ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های بی وقفه صورت گرفته به جهت ثبت رکوردها و آمارهای قابل توجه، برای ادامه مسیرتعالی و توسعه شبکه بزرگترین اپراتور ایران، آرزوی موفقیت نمودند.