میزبانی شرکت نقش او ل کیفیت از مجمع عمومی سالیانه شرکت ایرانیان تاورز

  • event 0/01/24
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
صبح امروز مجمع عمومی سالیانه شرکت ایرانیان تاورز با حضور اعضای هیات مدیره و صاحبان سهام این شرکت در سالن جلسات ساختمان مرکزی شرکت نقش اول کیفیت برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور آقای مهندس جواد ارشدی ریاست هیات مدیره شرکت ایرانیان تاورز و دیگر نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه و همچنین نماینده شرکت نقش اول کیفیت به عنوان یکی از سهامداران برگزار شد، صورت های مالی سال مالی 1399 این شرکت بررسی که با اکثریت آرا مقبول واقع شد. 

 

خاطرنشان می گردد، شرکت ایرانیان تاورز به عنوان یکی از پیشگامان احداث و توسعه سایتهای مخابراتی تلفن همراه در سطح کشور مشغول به فعالیت می باشد.