تاييد عملكرد منتهی به سال مالي ١٣٩٩ توسط صاحبان سهام

  • event 0/01/10
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
صبح امروز با حضور صاحبان سهام، ریاست هیات مدیره، مدیرعامل و دیگر اعضاء محترم هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت، مجمع عمومي صاحبان سهام در خصوص بررسي عملكرد مالي و عملیاتی شركت مربوط به سال مالی ۱۳۹۸/۱۰/۱ الی۱۳۹۹/۹/۳۰ برگزار شد.

این جلسه که در محل سالن جلسات برج همراه اول و با حضور آقایان مهندس کمانی نایب رئیس هیات مدیره، دکتر سرافراز عضو هیات مدیره و  مهندس تراکمه عضو هیات مدیره همراه اول و نمایندگان سایر سهامداران اصلی شرکت نقش اول کیفیت برگزار شد، آقای مهندس گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره به ارائه گزارش عملکرد واحدهای ستادی و پروژه های حوزه های مختلف و جاری پرداخته و سپس گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱ الی ۱۳۹۹/۹/۳۰ که با همراهی تمامی همکاران متخصص، پرتوان و سختکوش شرکت رقم خورده بود توسط ایشان ارائه گردید.

در ادامه جلسه، ریاست محترم مجمع و دیگر حاضرین با طرح سئوالات مورد نظر و دریافت پاسخ های لازم و در نهایت جمع بندی نظرات، عملکرد و شفایت مالی شرکت نقش اول کیفیت را رضایت بخش و گزارش های ارائه شده را قابل قبول عنوان کرده و از زحمات اعضاء محترم هیات محترم مدیره، مدیر عامل، مدیران و کارکنان شرکت نقش اول کیفیت قدردانی نموده و عملکرد همکاران عزیزمان را علیرغم وجود چالش های بسیار بخصوص شیوع ویروس کرونا در زمان مورد اشاره قابل ستایش و تحسین دانسته اند و یکبار دیگر ضمن آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همکاران گرانقدر از زحمات تمامی آنها تقدیر و تشکر نمودند.

گفتنی است، جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت با ارائه توضیحات و توصیه های راهبردی اعضاء محترم هیات رئیسه مجمع و نمایندگان سایر سهامداران به مدیران حاضر در جلسه و اخذ عکس یادگاری به پایان رسید.