راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی شرکت نقش اول کیفیت

  • event 99/12/27
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
سامانه تدارکات الکترونیکی شرکت نقش اول کیفیت با هدف مکانیزه شدن مراحل جذب تامین کنندگان و پیمانکاران و همچنین اطلاع رسانی و اجرای فرایند مناقصات راه اندازی شد.  

به اطلاع همکاران و پیمانکاران گرامی می رساند:

در راستای عملیاتی کردن سامانه تدارکات الکترونیکی در شرکت نقش اول کیفیت و با هدف مکانیزه شدن مراحل جذب تامین کنندگان و پیمانکاران و همچنین اطلاع رسانی و اجرای فرایند مناقصات از طریق پورتال اختصاصی، این امر در آدرس https://tenders.nak-mci.ir انجام خواهد شد.
لذا موجب امتنان خواهد بود با مراجعه به آدرس فوق نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم مشخصات شرکت خود اقدام فرمایید.

توجه: از این پس امکان همکاری با شرکتهایی مقدور خواهد بود که دارای حساب کاربری در سامانه یاد شده باشند.