قطار توسعه شبکه همراه اول به ایستگاه استان کرمانشاه رسید

  • event 99/11/29
  • person روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
ادامه تلاش و اتکاء به دانش بومی کارشناسان فنی اپراتور اول ایران منجر به نصب و راه اندازی ۴۸ سایت تلفن همراه و ۶۵۹ تکنولوژی روز موبایل در روستاها و شهرستان های تابعه استان کرمانشاه در یکسال گذشته شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت، علیرغم وجود روزهای خاص کرونایی و شرایط سخت تحریم های ظالمانه و دیگر چالش های توسعه و پیشرفت پروژه های فنی همچون عبور از مناطق کوهستانی و صعب العبور و...،  انگیزه و پشتکار مهندسان اپراتور اول ایران، مخابرات ایران و نقش اول کیفیت(بزرگترین شرکت اقماری همراه اول) مسبب توسعه شبکه همراه اول در استان کرمانشاه گردید.
 
نُهمین استان پرجمعیت کشور(کرمانشاه) همواره به جهت حضور گردشگران و مشترکین شبکه موبایل از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار بوده که این مهم در راستای عدالت ارتباطی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون در دستور کار کارشناسان فنی همراه اول گرفته است.
 
راه اندازی ۶۵۹ تکنولوژی2G،3G،4Gدر قالب اجرای پروژه های فاز هشت توسعه موبایل کشوری و خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات(USO)  در روستاها و شهرستان های استان کرمانشاه گام بلندی دیگر در جهت توسعه شبکه همراه اول در این استان مرزی به شمار می آید.
 
امکان بهره برداری یکسان مشترکین بزرگترین اپراتور ایران از آخرین تکنولوژی روز شبکه موبایل از دیگر اهداف نصب و راه اندازی ۴۸ سایت تلفن همراه اول در مدت زمان یکسال کاری و صرف هزینه عملیاتی ۴۸۰ میلیارد ریال می باشد.