" ترکیب جدید هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت مشخص شد "

  • event 99/12/28
  • person دفتر روابط عمومی شرکت نقش اول کیفیت
با معرفی نماینده های سهامداران شرکت نقش اول کیفیت اعضای جدید هیات مدیره این شرکت مشخص شدند.
بر این اساس جناب آقای مهدی سلامی از سوی شرکت پیشتازان تجارت ویستا، جناب آقای محمد حسین کاشی پزها از سوی شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا و جناب آقای مهدی حیدری زاده از سوی موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول (رفاه اول) به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت معرفی و جلسه اخیر هیات مدیره با حضور آن عزیزان برگزار گردید.
 
شایان ذکر است، پیش از این جناب آقایان طالبی، محمدزاده مقدم و اهوزی در هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت عضویت داشته که با معرفی نمایندگان جدید، اسامی مورد اشاره به همراه جناب آقای مرتضی طاهری بخش ریاست هیات مدیره و جناب آقای مسعود گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره مشغول به فعالیت می باشند.
 
امید است با تعیین و ترکیب جدید هیات مدیره، نام پرافتخار شرکت نقش اول کیفیت در عرصه صنعت تلکام همچون قبل بدرخشد و سرانجام با همدلی و همراهی تمامی مدیران و کارکنان عزیز شاهد پیشرفت و موفقیت حداکثری آن باشیم.