استعلامات

تعداد موارد یافت شده : 381

**تمدید زمان** استعلام قیمت دو مرحله ای خرید تجهیزات تکمیلی کولینگ 01-990721

  • event_available تاریخ شروع: 99/08/10
  • event_busy تاریخ اتمام: 99/08/17

**تمدید زمان** استعلام قیمت دو مرحله ای خرید مودم روتر Huawei 5G 990629-04

  • event_available تاریخ شروع: 99/08/07
  • event_busy تاریخ اتمام: 99/08/14

استعلام قیمت دو مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای خدمات توسعه IPBB کشوری 01-990728

  • event_available تاریخ شروع: 99/08/05
  • event_busy تاریخ اتمام: 99/08/12