شرکت ارتباطات ریل کام ایرانیان (سهامی خاص) وابسته به هلدینگ گسترش الکترونیک مبین ایران، مجری طرح ملی تجهیز شبکه راه های شریانی کشور به سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور (ITS) می باشد.

خدمات طراحی رادیویی و IPBB

 • تهیه توپولوژی (جانمایی و نقطه یابی)
 • بررسی دید مستقیم (LOS) بین سامانه ها و نزدیکترین سایت همراه اول یا مراکز مخابراتی
 • طراحی مشخصات فنی لینک (Link budget) توسط ابزار نرم افزاری Connect
 • بررسی فضای نصب و توان مصرفی در سایتها و مراکز (Space & Power)
 • مشخص کردن مقدار پهنای باند مصرفی برای لینکها و مراکز اصلی (BW)
 • بررسی تداخلهای فرکانسی شبکه
 • تهیه طرح IP جهت دوربین ، لینک رادیوئی و سوئیچ های صنعتی منصوبه در سامانه های ثبت تخلفات جاده ای
 • تهیه طرح IPBB مربوط به سوئیچ و روترهای مراکز تجمیع استانها و دیتا سنتر مرکز راهداری (Core

خدمات اجرا (نصب و راه اندازی)

 • برگزاری جلسات فنی با تیم طراحی استانها و مراکز مخابراتی جهت دریافت دستور مداری و تمامی تائیدیه های لازم
 • مذاکره و هماهنگی اولیه با پیمانکاران اجرائی جهت شروع عملیات نصب در استانها
 • نصب و راه اندازی لینک های رادیوئی و سوئیچ های صنعتی در سامانه ها، سایت های موبایل و مراکز مخابراتی مرتبط و تجهیزات Core IPBB در مراکز تجمیع استانها
 • بازدید سامانه های منصوبه به همراه ناظر کارفرما جهت تحویل به بخش نگهداری

خدمات نگهداری (مانیتورینگ، تیکتینگ و رفع خرابی)

 • آماده سازی و تجهیز اتاق مانیتورینگ
 • مانیتورینگ بصورت شبانه روزی (7*24) جهت لینک های رادیویی هر سامانه و کلیه تجهیزات IPBB شامل سرور، سوئیچ و روترهای مستقر در سامانه ها، سایت های موبایل، مراکز استانها و دیتا سنتر مرکز راهداری تهران
 • صدور تیکت توسط نرم افزار مربوطه پس از رویت قطعی هر یک از سامانه‌ها و یا تجهیزات IPBB شبکه و همچنین پیگیری تا حصول نتیجه به منظور پایدارسازی ارتباطات سامانه های ثبت تخلفات جاده ای
 • مدیریت رفع خرابی میدانی سامانه های ثبت تخلفات جاده ای و همچنین کلیه تجهیزات IPBB مستقر در مراکز مخابراتی استانها و دیتا سنتر مرکز راهداری تهران
 • تهیه گزارشات روزانه و هفتگی از وضعیت پایداری المانهای شبکه

سرویس های ارائه شده