نخستین گردهمایی پروژه ارس

اصفهان میزبان نخستین گردهمایی پروژه ارس بود

  • event 96/12/08
  • person داده پرداز
نخستین گردهمایی پروژه  ارس با حضور مدیرعامل شرکت ناک ، مدیران مخابرات  استان ها و همچنین کارشناسان مربوطه در قالب گروه های  ارس 
نخستین گردهمایی پروژه  ارس با حضور مدیرعامل شرکت ناک ، مدیران مخابرات  استان ها و همچنین کارشناسان مربوطه در قالب گروه های  ارس  هفتم و هشتم خرداد در شهر اصفهان به میزبانی این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ناک، محمد مهدی عباس خانی مدیر عامل این شرکت در این مراسم  با قدردانی از همکارانی که در این پروژه حضور داشتند ،گفت : پروژه ارس زنده و به روز است و خاصیت آن هم همین است . وی افزود : با کمک شما همکاران توانستیم آماری به روز، دقیق و کامل از تجهیزات فنی و ارتباطی در سراسر کشوربه دست آوریم  و از آن بهره برداری کنیم . مدیر کل ارتباطات سیار استان تهران خاطر نشان کرد : در آینده نزدیک شاهد همکاری های بیش ترمیان شرکت همراه اول ، نقش اول کیفیت و مخابرات استان ها خواهیم بود تا بتوانیم شبکه تلفن همراه را در سراسر کشور به روز داشته باشیم.