IT Managed Services

ما چه نوعی از خدمات مدیریت شده را ارائه می دهیم؟

Bridged مجموعه جامعی از خدمات را ارائه می دهد که تمام جنبه های پشتیبانی IT را پوشش می دهد. ما می توانیم خدمات IT کاملا برون سپاری شده ارائه دهیم و یا به روش های زیر با تیم داخلی شما مشارکت کنیم:
• بخش خدمات - پشتیبانی از راه دور و در محل
• عملیات شبکه - نظارت 24/7
• خدمات مشاوره – زیرساخت ها، برنامه های کاربردی، مدیریت پروژه
• خدمات مدیریت شده پیشرفته - با تیمی از کارشناسان آموزش دیده در مورد موضوع اصلی صنعت به منظور نظارت، مدیریت و تخصص اختصاصی برای مرکز داده، تبادل، NOC، SOC، ذخیره سازی، شیرپوینت، امنیت و راه حل های ابری و هوش کسب و کار (BI)

چگونه می توانم خدمات مدیریت شده را آغاز کنم؟

کسب و کار در حال رشد شما برای پشتیبانی از بهره وری و برنامه های کاربردی کسب و کار به IT کارآمد و موثر نیاز دارد. اما شما به جای صرف وجوه سرمایه قابل توجه و نفر در ساعت که سیستم ها و شبکه شما را مستقر و مدیریت می کنند، ترجیح می دهید منابع خود را به آنچه که برای رشد کسب و کار شما مهم است اختصاص دهید. مشتریان ما اغلب خدمات مدیریت شده را ابتدا پس از وقوع چند رویداد دردناک - قطع غیر منتظره برق، گردش کارکنان IT، عدم عملکرد کسب و کار، و غیره- مورد ملاحظه قرار می دهند. فرآیند با بحث پیرامون الزامات استراتژی کسب و کار IT و نقاط درد و شکاف هایی که باید پر شوند آغاز می شود. سپس، Bridged یک راه حل توسعه می دهد که الزامات فوری را برطرف می نماید و به منظور پشتیبانی انتقال، یک طرح استراتژیک به تیم ما ارائه می دهد. هدف ما به حداقل رساندن ریسک و اطمینان از تداوم خدمات برای کاربران و عملیات کسب و کار می باشد.
ما با دادن حق انتخاب مدیریت عناصر IT مدیریت شده به شما، جنبه ICT سازمان شما را ساده و موثر می سازیم، و یا در عوض، زیرساخت IT شما را به طور کامل برون سپاری می کنیم.

پاسخ دادن به تقاضاهای کسب و کار حین افزودن نوآوری

IT Managed Services

پیاده سازی IT تحت فشار بی سابقه ای قرار دارد. شما نه تنها باید زیرساخت های موجود را مدیریت و حفظ کنید، بلکه از شما انتظار می رود فناوری های فعال کننده کسب و کار را، اغلب قبل از آن که کسب و کار بداند که به آنها نیاز دارد، شناسایی کرده و اجرا کنید. قابلیت هایی مانند همکاری، ویدئو، BYOD، ابر، و مجازی سازی بسیار مطلوب می باشند، اما برآوردن این تقاضاها به یک شبکه قوی و تخصص اختصاصی نیاز دارد. علاوه بر این، "اینترنت همه چیز" همچنان به ایجاد ارتباط بیشتر ادامه می دهد که مستلزم افزایش سهم کارکنان IT شما می باشد: منابعی که در حال حاضر به مدیریت روزانه و پشتیبانی از زیرساخت های شما اختصاص داده شده اند. از شما انتظار می رود بدون اضافه کردن منابع جدید و یا ریسک، کسب و کار را در لبه پیشرو نگه دارید.
رونق یافتن با شریک مناسب
با NAK، شما از یک شریک با تجربه خدمات مدیریت شده با شبکه قوی سازمانی، مرکز داده، همکاری، و تخصص امنیتی بهره مند خواهید شد، و آرامش خاطر خواهید داشت که در حالی که بر نوآوری تمرکز می کنید، کارهای ضروری به طور موثر مدیریت می شوند. شما می توانید به منظور رفع نیازهای خاص کسب و کار خود، هر یک از خدمات مدیریت شده NAK را در پورتفولیو انتخاب و ترکیب کنید. خدمات ما می تواند به شما کمک کند:< NAK خدمات مدیریت شده IT ساده و ثابت را در سراسر چهار حوزه کلیدی فن آوری ارائه می دهد: همکاری، امنیت، مرکز داده، و شبکه های سازمان. این چهار حوزه از تجزیه و تحلیل های مبتنی بر نرم افزار، تشخیصی و ابزار بازسازی، و همچنین فرآیندهای مبتنی بر ITIL که بازده می دهند، ریسک را کاهش می دهند، و اطمینان می دهند که خدمات IT شما با نیازهای کسب و کار شما هم تراز هستند، بهره می گیرند. ما به منظور ایجاد یک راه حل سفارشی که الزامات خاص مدیریت فن آوری و شبکه شما جهت عملکرد و در دسترس بودن را رفع می کند، در زمینه انتخاب و ترکیب عناصر خدمات با شما همکاری می کنیم. .