Image Alt

دستاورد های شرکت نقش اوّل کیفیت

فراهم کردن سرویس های مدیریت شده

برای 16000 سایت
در 700000 متر مربع
برای 25000000 مصرف کننده

مدیریت:

ارلانگ 7000000 ترافیک در هر روز
انتقال 200 ترابایت داده در هر روز

پیاده سازی رولات 4000 سایت 3G/LTE در یک سال

دارا بودن بیش از 900 پرسنل از ملل مختلف

رکورد ها:

راه اندازی 472 سایت 3G در یک ماه

Fact-and-figures