Image Alt

مدیر عامل

برای ساختن آینده ای پایدار ارتقای رضایتمندی مشتریان از اهمیت زیادی برای ما برخوردار است. ما در جهت جلب رضایت مشتریان، هرگونه بحث سازنده ای را در غالب تعاملات درون سازمانی انجام می دهیم. در یک محیطی که دائما با تغییرات و پیچیدگیهای بی پایان مواجه است، چنانچه تمامی فاکتور های بسیار پیچیده سازمانی در نظر گرفته نشوند هر گونه تلاش برای ایجاد تحول نتیجه ای جز شکست بهمراه نخواهد داشت، بنابراین دیدگاه بنیانی من این است که برای ایجاد تحول در شرایط پیچیده، تحول سازمانی می بایست بر اساس الگوهای جامع کاملا متفاوتی صورت پذیرند. نرخ خیره کننده رشد ناک (CARG 180%) در چهار سال اخیر همراه با پایبندی به بالاترین استانداردها و گذر از سطح انتظارات مشتریان، بیانگر این مهم است که تغییر الگو در این شرکت بوقوع پیوسته و با DNA این شرکت عجین گردیده است. بیاید آینده را با هم بسازیم.

محمّد مهدی عباس خانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره