Image Alt

سوابق شرکت


چشم انداز شرکت

بهترین شرکت سرویس های مدیریت شده مخابراتی در کلاس جهانی، تولید ارزش از طریق خلاقیت و نوآوری و ارائه بهترین خدمات به مشتری

جزییات بیشتر >>

ماموریت شرکت

.ما سرویس های مدیریت شده مخابراتی را در کلاس جهانی به مشتریان و سهامداران ارائه می نماییم

جزییات بیشتر>>

ارزش های شرکت

مشتری مداری، چالاکی، مسئولیت پذیری، اعتماد، کار گروهی و ممتازی


جزییات بیشتر>>

خدمات شرکت

ناک یک شرکت فراهم کننده سرویس های مدیریت شده مخابراتی می باشد. خدمات این شرکت شامل پیاده سازی و تجهیز شبکه های مخابراتی، برنامه ریزی، ارتقا، عملیات اجرایی شبکه، خدمات اجرایی و همچنین مدیریت پروژه و خدمات مشاوره ای می باشد. خلاقیت و هوشمندی در ارائه خدمات مخابراتی ما، مشکلات اجرایی را به حداقل رسانده و در قبال سرمایه گذاری مشتریان، ارتقا کیفیت، صرفه جویی در هزینه و افزایش رضایت مشتریان را بهمراه خواهد داشت.ناک یک شرکت فراهم کننده سرویس های مدیریت شده مخابراتی می باشد. خدمات این شرکت شامل پیاده سازی و تجهیز شبکه های مخابراتی، برنامه ریزی، ارتقا، عملیات اجرایی شبکه، خدمات اجرایی و همچنین مدیریت پروژه و خدمات مشاوره ای می باشد. خلاقیت و هوشمندی در ارائه خدمات مخابراتی ما، مشکلات اجرایی را به حداقل رسانده و در قبال سرمایه گذاری مشتریان، ارتقا کیفیت، صرفه جویی در هزینه و افزایش رضایت مشتریان را بهمراه خواهد داشت.

شرکای شرکت نقش اوّل کیفیت